Ahlqvist
Never cross a picket line
 

 

Hey. I am Jaakko Karhunen, I am err thirty three years old, Master of Fine Arts. I am a diligent and energetic worker and, I have a long work experience, I have worked for example as a paperboy, as a dockworker, as a warehouse worker, at construction sites, as a mover, at the mail sorting center, for a stamp auction house, as a projectionist in different, what’s it, movie theatres and like different film festivals, as a teacher and as a lecturer and now I’m like still like working in there as a projectionist but I would like to apply for a new job, and I am interested about everything, thank you.
I’m Aino-Marjatta, I have graduated as a Master of Fine Arts, uhh I’m umm brisk and hardworking employee, I have a many-sided working history and umm I could read aloud, about my work history, this kind of list. So, I have worked at an accordion museum, at a photo shop, at a bakery, at R-kiosk, for Hesburger-fast food chain, at an art gallery, as a hot-dog seller, as Jägermeister-promo girl, as a painter, as a dish washer, as an assistant, as a teacher, as a photographer, and at the market place as a street vendor. At this moment I am unemployed and I am trying to find a job.

 

Tragedia yhdessä näytöksessä

Näyttely

 

Galleria Huuto Jätkäsaari 2
16.11. – 1.12. 2013
Avajaiset 15.11. 18.00 – 20.00

 

Never cross a picket line on vanha motto, joka tarkoittaa ettei milloinkaan ole sallittua tehdä työtä lakon aikana. Picket line on suomeksi lakkovartio, mutta sanasta puuttuu alkuperäisessä englanninkielisessä termissä läsnä oleva tilaa rajaava ulottuvuus: picket line on fyysinen raja jonka yli voi astua, mutta jonka yli ei enää voi palata.

Olemme istuneet erilaisissa toimistotiloissa ja neuvotteluhuoneissa keskustelemassa siitä, mitä työn tekeminen tänä päivänä tarkoittaa. Keskusteluiden osallistujiksi valitsimme ammattiliittojen ja henkilöstövuokrausyritysten työntekijöitä sekä yrityskonsultteja, koska heidän edustamansa instituutiot määrittävät ja organisoivat työvoimaa, mutta eivät ole suoranaisesti tekemisissä itse tuotannon kanssa. He eivät kuitenkaan puhu instituution äänellä, vaan yksityishenkilöinä joilla on pitkä kokemus työmarkkinoista.

Työskentelymme kautta yritämme löytää rajan eri positioiden välillä, kiistan siitä mikä on työn merkitys. Kaikki ovat olleet yhtä mieltä siitä, että työ on välttämätöntä, sitä on tehtävä enemmän ja että työ on muutoksessa. Mutta tähän yhtäläisyydet loppuvat. Kaikille työ on välttämätöntä, mutta toisille se on pakko, toisille etuoikeus. Kiista on yhä olemassa, vaikka se näyttäytyisikin vain vanhanaikaisena sopeutumattomuutena uuteen tilanteeseen.

Kysyimme, millainen on hyvä työntekijä? Vastaus on, että asenne ratkaisee, ei pätevyys tai ammattitaito. Sinun on oltava positiivinen ja yhteistyökykyinen, kommunikatiivinen ja epävarmuutta sietävä. Henkilökohtaiset ominaisuutesi määrittävät markkina-arvosi, ei työsi kesto tai tuottavuus. Olemme keskusteluiden kautta pyrkineet ymmärtämään minkälaisen työntekijän tämä puhe tuottaa. Mitä jos sinulla ei ole niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia jota työ vaatii? Lakkoonkaan ei voi mennä koska se merkitsisi ajattelun lopettamista.

Nauhoitetuista keskusteluista olemme koostaneet tragedian yhdessä näytöksessä. Tragedia on itsenäisten ja perusteltujen asemien välinen konflikti. Vastapuolien positiot ovat yhtä aikaa täysin oikeutettuja ja samalla sokeita sekä väärässä siinä määrin, että ne joko epäonnistuvat tunnistamaan toisen näkökulman oikeutuksen, tai eivät voi myöntää vastapuolelle sen omaa totuuden hetkeä. Konfliktin keskellä asemat kumoavat toisensa ja jäljelle jää mahdollisuus ajatella ettei pelkästään työ määritä kaikkea mitä olet.

Aino-Marjatta Mäki ja Jaakko Karhunen

Kiitos: Active People, Adecco, Akava, AKT, Amrop Finland, Extremely Nice Job Oy, Tuukka Haapakorpi, Idealist Oy, Ilmailualojen Unioni, Kansan Arkisto, Merimies-unioni, Modular Learning Processes Oy, Opteam, Operaria Konkaripalvelut, SAK, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Treignac Projet, Erkki Tolonen ja Kyösti Väänänen.

 

A Tragedy in one act

Exhibition

 

Galleria Huuto Jätkäsaari 2
16.11. – 1.12. 2013
Opening 15.11. 18.00 – 20.00

 

Never cross a picket line is an old saying which means that you should never work during a strike. The Finnish word for a picket line is lakkovartio (”strike guard”), which does not include a spatial restriction unlike the English term. A picket line is a physical boundary and once crossed you cannot return.

We have been sitting in various office spaces and meeting rooms discussing what the meaning of work is today. We chose union and temporary work agency employees as well as business consultants to take part in the discussion sessions because the institutions they represent control and organize the workforce but are not directly involved in the actual production. They are not speaking as the voice of the institutions, but instead they speak as private individuals who have extensive experience from the labor market.

Our aim was to draw a line between different positions, to find controversy over the meaning of work. Everyone agreed that work is necessary, that people have to work more and that work is changing, but that’s where the similarities end. Work is deemed necessary by everyone, but for some it’s a necessary evil and for others it’s a privilege. The controversy still exists, even if it would only appear as an old-fashioned incapacity to adapt to a new situation.

We asked what makes a good employee. The answer was that attitude is what matters, not qualifications or expertise. You have to be positive and able to communicate, do teamwork and tolerate uncertainty. Your personal characteristics determine your market value, not the duration or productivity of your work. Through these discussions, we have tried to understand what kind of employee is produced by this discourse. What if you don’t have the personal characteristics or ideas that work today requires? A strike is not an option because that would mean that you would have to stop thinking.

We recorded the discussions and compiled them into a tragedy in one act. A tragedy is a conflict between independent and justified positions. The opposite positions are at the same time entirely justified and blind as well as wrong to the extent that they either fail to recognize the justification of the other perspective or they cannot grant the opponent their own moment of truth. In the middle of the conflict, the positions cancel each other out and what is left is an opportunity to think that work does not solely define you.

Aino-Marjatta Mäki and Jaakko Karhunen

We wish to thank Active People, Adecco, Akava, AKT, Amrop Finland, Extremely Nice Job Oy, Tuukka Haapakorpi, Idealist Oy, The Finnish Aviation Union, People’s Archives, Seamen’s Union, Modular Learning Processes Oy, Opteam, Operaria Konkaripalvelut, SAK, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Treignac Projet, Erkki Tolonen and Kyösti Väänänen.

 

 

Yhteystiedot/Contact info: aino.maki@gmail.com + jaakko.karhunen@gmail.com

CV-videot on kuvattu Tampereen Rekrytori-tapahtumassa mukana olleessa CV-baarissa, joka on työnantajille tarjottava lisäpalvelu. 

CV-videos have been produced in the CV Bar which is a service designed for the employers. CV Bar was a part of a recruitment fair in Tampere, Finland. 

 

 

 

 

Jatkasaari_logopalkki

 

 

Teosta ovat tukeneet/Supported by:

ncapl_sponssit

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Genelec.fi Puumesta.fi Vuokrakopit.fi Brewdog.com Image Map